Tag Archives: huong dan su dung facebook

Cách chặn email gửi từ facebook

facebook

Cách chặn email gửi từ facebook tới gmail, yahoo mail Mặc định khi sử dụng facebook bạn sẽ được gửi rất nhiều email thông báo khi có bất kỳ hoạt động nào mới trên facebook mà bạn chưa đọc. Điều này có thể làm khó chịu cho nhiều người, và chặn email gửi từ facebook tới email của bạn là ... Read More »