Lấy lại mật khẩu Gmail bị quên hoặc hack bằng điện thoại

Quên mật khẩu gmail phải làm sao, cách lấy lại phần khẩu gmail qua tin nhắn SMS điện thoại

Dưới đây là hướng dẫn các bạn cách lấy lại mật khẩu gmail đơn giản nhất thông qua việc xác nhận qua SMS để thiết lập lại mật khẩu mới. Tuy nhiên trước đó tài khoản gmail của bạn phải được xác minh điện thoại thành công. Và bạn vẫn đang sử dụng số điện thoại này.

Vào đường link: https://www.google.com/accounts/recovery?hl=vi

Chọn Tôi không biết mật khẩu của mình và điện tài khoản gmail bạn muốn phục hồi

Đánh mật khẩu cuối cùng của bạn hoặc bỏ qua cũng được.

Tiếp tục chọn hình thức nhận mã xác mình nên chọn tin nhắn văn bản SMS

Sau đó lấy mã xác minh trên tin nhắn điện thoại của bạn vào điền vào để tiếp tục

Google sẽ chuyển bạn tới trang reset mật khẩu mới sau khi xác nhận đúng

 

Và giờ bạn có thể đăng nhập gmail với mật khẩu mới.