Đổi password gmail – google mail nhanh nhất

Đổi password gmail – google mail nhanh nhất như thế nào

Trước tiên bạn vào phần gmail chọn vào ảnh đại diện và chọn Tài khoản

Chọn sang tab Bảo mật và chọn Đổi mật khẩu

Tại đây bạn đánh mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới để hoàn thành việc đổi mật khẩu

Click Thay đổi mật khẩu hoàn thành