Cách xóa hủy email đã gửi trong gmail

Trong một số trường hợp sau khi nhấn nút gửi email trong gmail, bạn nhớ lại là đã sai hoặc thiếu gì đó trong email. Bạn muốn hủy e,ao; đã gửi đi để sửa và gửi lại thì có thể làm theo hướng dẫn dưới đây

Vào setting chọn Cài đặt

Chọn tab lab và kéo xuống dưới bật phần HOàn Tác gửi và lưu lại

Sau bước này khi gửi email bạn có thể hoàn tác tức là thu hồi email đã gửi mà người được gửi sẽ không nhận được nữa. Tuy nhiên mặc định tính năng này chỉ có thể có tác dụng trong vòng 10s

Để tăng khoảng thời gian này lên bạn vào phần Chung và tăng thời gian lên thành 30s để tiện lợi hơn