Cách chặn email gửi từ facebook

Cách chặn email gửi từ facebook tới gmail, yahoo mail

Mặc định khi sử dụng facebook bạn sẽ được gửi rất nhiều email thông báo khi có bất kỳ hoạt động nào mới trên facebook mà bạn chưa đọc.

Điều này có thể làm khó chịu cho nhiều người, và chặn email gửi từ facebook tới email của bạn là 1 việc nên làm trong trường hợp này.

Trước tiên bạn vào đọc email gửi từ facebook và kéo xuống dưới chọn hủy đăng ký

Confirm xác nhận việc hủy đăng ký này, các loại email thông báo tương tự sẽ không được gửi tới bạn nữa. Tuy nhiên cách này bạn phải làm cho từng loại thông báo chứ không chặn 1 lúc được tất cả các thông báo

chan email facebook

Để hạn chế việc nhắn tin thông báo của facebook thì bạn vào phần thiết lập thông báo và chọn phần tùy chỉnh như hình phía dưới